GABINET PSYCHOLOGICZNY AGNIESZKA CHUDZYŃSKA
GABINET PSYCHOLOGICZNY AGNIESZKA CHUDZYŃSKA
TEL.: 501 157 965
 
 • Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia Albert Einstein
  SLIDE-JEDEN
 • Choćbyśmy cały świat pomierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie...Ralph Waldo Emerson
  SLIDE-DWA
 

Oferta

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy.

Obszary mojej pracy:

 

Diagnoza psychologiczna

 • opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
 • ocena trudności,
 • ocena mocnych stron, zasobów,
 • odkrywanie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
 • przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego.
 

Psychoterapia indywidualna osób w każdym wieku

cierpiących z powodu:

 • depresji i wahań nastroju,
 • stanów lękowych,
 • traumatycznych doświadczeń,
 • fobii (szkolnej, społecznej)
 

Praca w nurcie poznawczo–behawioralnym CBT

Terapia poznawczo-behawioralna:
 • nastawiona jest na rozwiązywanie bieżących trudności i problemów,
 • podnosi jakość codziennego życia,
 • uczy rozpoznawania, rozumienia oraz korygowania mechanizmów kierujących zachowaniem i powstawaniem emocji,
 • skoncentrowana jest na „tu i teraz”,
 • krótkoterminowa – obejmuje od kilku do około dwudziestu sesji,
 • skuteczność jej została udokumentowana badaniami klinicznymi.
 

Poradnictwo psychologiczne

skierowane do osób doświadczających:

 • problemów życiowych,
 • kryzysów rozwojowych,
 • trudności przystosowawczych.
 

Interwencja kryzysowa i terapia dorosłych, młodzieży, dzieci po traumie

 • diagnoza i ocena psychologiczna osób, które doświadczyły traumy psychicznej,
 • pomoc w radzeniu sobie z doświadczeniami zagrożenia życia,
 • terapia konsekwencji zaburzeń po stresie traumatycznym:
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń osobowości,
 • Complex PTSD,
 • trauma relacyjna (dziecko-rodzic, dorosły-dorosły).
 

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych dzieci i młodzieży

związanych m.in. z:

 • agresją, kontrolą złości,
 • nadpobudliwością,
 • lękami,
 • trudnościami adaptacyjnymi,
 • wycofaniem, nieśmiałością,
 • komunikowaniem się i trudnościami w relacjach,
 • koncentracją uwagi.
 

Terapia stresu życiowego i zawodowego

Skierowana do osób, które odczuwają:
 • poczucie przeciążenia emocjonalnego,
 • negatywne emocje, zmienność nastroju,
 • wyczerpanie fizyczne, bezsenność, migrenowe bóle głowy, obniżoną odporność organizmu,
 • pogorszenie relacji rodzinnych,
 • obojętność lub negatywny stosunek wobec współpracowników, klientów,
 • obniżoną energię do działania,
 • poczucie spadku swoich kompetencji,
 • brak wiary w odnoszenie sukcesów,
 • popadanie w uzależnienia,
 • brak sensu życia.
 

Wspieranie rozwoju osobowości

 • trening umiejętności społecznych,
 • zarządzanie czasem,
 • samorealizacja, samoaktualizacja,
 • poprawa komunikacji i relacji interpersonalnych,
 • asertywność,
 • praca nad poczuciem własnej wartości, adekwatnej samooceny
 • odkrywanie i rozwijanie potencjału, zdolności.
 

Psychologia sportu

 • stres startowy,
 • trening mentalny,
 • kontuzje i wydarzenia traumatyczne,
 • biofeedback.
 

Treningi  dla dorosłych, młodzieży i dzieci

 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Trening Kontroli Gniewu,
 • Trening Zastępowania Agresji,
 

Szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, służb mundurowych

Szkolenia dla profesjonalistów:

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej,
 • nauczyciele,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy,
 • kuratorzy sądowi i społeczni,
 • pracownicy socjalni.

W zakresie umiejętności społecznych - treningi:

 • umiejętności społecznych (Trening Umiejętności Społecznych),
 • radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami (Trening Zastępowania Agresji),
 • motywacji,
 • wypalenia zawodowego (Wsparcie i Motywacja),
 • radzenia sobie ze stresem (Pokonać stres),
 • zarządzania zasobami.

 

Foto

Metody

Konsultacja psychologiczna
Jest pierwszym spotkaniem z psychologiem, daje możliwość osobie zainteresowanej podjęciem psychoterapii poznanie specjalisty, przedstawienie trudności, które wpłynęły na decyzję o zgłoszeniu się oraz sprawdzenie, czy terapia wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy.

 

Konsultacja, która niekiedy obejmuje więcej niż jedno spotkanie, ma właśnie dawać możliwość ustalenia odpowiedzi na te wszystkie pytania. Niekiedy konsultacja, w czasie której można lepiej, w nowy sposób przyjrzeć się własnej sytuacji życiowej, swoim przeżyciom i uczuciom, stanowi wystarczającą pomoc.

Konsultacja nie jest zobowiązaniem do podjęcia psychoterapii. Z konsultacji można korzystać wielokrotnie, wyjaśniając rozmaite wątpliwości i uzyskując odpowiedzi na pytania dotyczące psychoterapii, jej zasad, czasu trwania, odpłatności, celu.

 

Diagnoza psychologiczna
Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby.

 

Celem diagnozy jest:
– opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– próba odpowiedzi na pytanie czy i jakiego leczenie potrzebuje pacjent,
– przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania terapeutycznego.
W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

 

Terapia Poznawczo – Behawioralna
Psychoterapia nastawiona jest na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów.

 

Jest terapią pragmatyczną, która korzysta z naukowo udokumentowanych sposobów osiągania pożądanych zmian w sposobie myślenia (sfera poznawcza), odczuwania (sfera emocjonalna) oraz zachowania się (sfera behawioralna). W procesie terapii wyróżnia ją współpraca oraz aktywne zaangażowanie zarówno pacjenta, jak i terapeuty, dobry osobisty kontakt, zaufanie, zrozumienie, otwartość. Celem jej jest osiągnięcie przez pacjenta kontroli nad objawami zaburzeń oraz zwiększenie zdolności radzenia sobie z nimi. Jest terapią krótkoterminową, obejmuje od kilku do kilkunastu sesji,  jeden raz w tygodniu. Skuteczność jej została udokumentowana badaniami klinicznymi.

 

TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
Koncentruje się na zasobach klienta i jego mocnych stronach, a nie deficytach i zaburzeniach.

 

Na jego celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na problemach; na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach; na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach. Najistotniejsze założenia TSR, czyli filozofia centralna:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej.
 2. Jeśli coś nie działa, rób coś innego.
 3. Jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj tego.

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 10. Przy czym okres pomiędzy pierwszym a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy.

O mnie

MOJE MOTTO

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia Albert Einstein
 

 

Dr Agnieszka Chudzyńska

 

Jestem dyplomowanym psychologiem (specjalność psychologia kliniczna i zdrowia) w trakcie specjalizacji psychologia kliniczna w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, psychologiem sportu, psychotraumatologiem, psychoterapeutą EMDR. Prowadzę diagnozę psychologiczną, konsultacje, psychoedukację oraz terapię w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach), CBT (Psychoterapia Poznawczo – Behawioralna) i terapię EMDR.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w kryzysie, cierpiącymi na depresję, doświadczającymi lęków, stresu, PTSD, trudności emocjonalnych i motywacyjnych, problemów wychowawczych, problemów szkolnych.

Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie (Pracownia Psychoprofilaktyki o rozwoju Osobistego „Optimum”) w prowadzeniu szkoleń  dla profesjonalistów (funkcjonariusze Służby Więziennej, Ministerstwa Obrony Narodowej, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy sądowi i społeczni, pracownicy socjalni) w zakresie umiejętności społecznych (Trening Umiejętności Społecznych), radzenia sobie z własnymi i cudzymi emocjami (Trening Zastępowania Agresji), motywacji, wypalenia zawodowego (Wsparcie i Motywacja), radzenia sobie ze stresem (Pokonać stres), zarządzania zasobami. Nadal kontynuuję w/w szkolenia.

Swoje doświadczenie zdobywałam na licznych stażach, m. in. Oddział Psychiatrii, Psychotraumatologii i Stresu Bojowego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W mojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa. Gwarantuję Państwu tajemnicę zawodową, ochronę danych osobowych, pełną dyskrecję.

Moje sukcesy: pomoc ludziom w przezwyciężaniu kryzysów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, poznaniu siebie, odnalezieniu drogi do celu i podtrzymywaniu motywacji.

Cennik

 • Konsultacja psychologiczna
  czas trwania - 50 min. / cena - 130 zł

 • Diagnoza psychologiczna
  czas trwania 1 – 2 sesje po 50 min. / cena - 130 zł

 • Terapia indywidualna
  czas trwania - 50 min. / cena - 130 zł

 • Terapia EMDR - 90 min. /cena 200 zł

 • Terapia pary
  czas trwania - 90 min. / cena - 150 zł

 • Terapia dzieci i młodzieży
  czas trwania - 50 min. / cena - 130 zł

 • Szkolenia i treningi grupowe
  Cena do uzgodnienia.

pl-slider

Kontakt

Gabinet psychologiczny OPTIMUM
Agnieszka Chudzyńska

Nowy Świat 22 lok. 1
Warszawa

Zadzwoń
501 157 965

Napisz
achudzynska@op.pl

Formularz

Masz pytanie? Napisz!